1. Ustalenie terminu (tj. dnia i godziny) wizyty w gabinecie następuje na podstawie rezerwacji, której można dokonywać osobiście w gabinecie, telefonicznie:
    503 135 571
  2. Dokonując rezerwacji należy podać imię, nazwisko i telefon kontaktowy.
  3. Aby rezerwacja była skuteczna, należy 24h przed planowanym zabiegiem, potwierdzić swoją obecność telefonicznie lub mailowo. Wówczas wizyta zostanie przeniesiona na inny dogodny dla Pacjenta termin.
  4. Valdi Reha Waldemar Gregorek zastrzega sobie możliwość anulowania wizyty w przypadku, gdy pacjent nie dokona potwierdzenia wizyty.
  5. Valdi Reha Waldemar Gregorek informuje telefonicznie i/lub SMS-owo o anulowaniu wizyty.
  6. W przypadku anulowania rezerwacji w dniu wizyty bądź niestawienie się w terminie rezerwacji, wizyta uznawana jest za odbytą i należy uiścić pełną opłatę za zabieg osobiście w kasie Valdi Reha Waldemar Gregorek lub przelewem na numer konta: 95 1020 1332 0000 1302 0158 5355 lub blikiem na numer telefonu: 503135571