leczenie pooperacyjne kręgosłupa wg metody McKenziego

Opis: specjalnie dobrane ćwiczenia z zależności od wykonanej operacji;
cele:
– powrót do pełnej sprawności
– odtworzenie pełnej funkcji odcinka operowanego
– zapobieganie nawrotom ( edukacja, ergonomia, wzorce ruchowe, wzorce postawy )
– profilaktyka zrostów okołokorzeniowych